Συνεργασία Space Hellas- ΟΠΑ για την εκπόνηση Βιομηχανικού Διδακτορικού

                                                           

Δελτίο Τύπου

Συνεργασία Space Hellas- ΟΠΑ για την εκπόνηση Βιομηχανικού Διδακτορικού

 

Ο νέος για τη χώρα μας θεσμός των Βιομηχανικών Διδακτορικών, αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα, καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά Πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις.

Η Space Hellas και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), αμφότεροι εξωστρεφείς και καινοτόμοι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασύνδεσης της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική αγορά, προχώρησαν σε συνεργασία για την εκπόνηση Βιομηχανικού Διδακτορικού. Συγκεκριμένα, η Space Hellas στηρίζει την επιστημονική έρευνα του Ηλία Μπαλαμπάνη, Junior Data Engineer του τμήματος R&D, ο οποίος εκπονεί Βιομηχανικό Διδακτορικό μέσω συνεργασίας της εταιρείας και του ΟΠΑ, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Διομήδη Σπινέλλη.

Το αντικείμενο του διδακτορικού με θέμα: ‘’Εφαρμογές Κυβερνοασφάλειας με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης’’ εντάσσεται σε ένα διεθνώς κρίσιμο τεχνολογικό πεδίο και η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί θα ενσωματωθεί σε καινοτόμες νέες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως αναπτύσσονται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας.

Για τη Space Hellas, ο θεσμός των Βιομηχανικών Διδακτορικών αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή στενή συνεργασία της με τα κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, με σκοπό τη διασύνδεση της επιστημονικής αριστείας με την εμπορική καινοτομία. Ο κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Space Hellas, δήλωσε σχετικά: «Η Space Hellas αξιοποιεί τον θεσμό του βιομηχανικού διδακτορικού για να χτίσει γέφυρες μεταξύ της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και του ελληνικού επιχειρείν με σκοπό την καινοτομία και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές».

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πάντα στην αιχμή της παγκόσμιας έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, ερευνά την εφαρμογή και τις διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο με την ένταξη σχετικών μαθημάτων, σεμιναρίων και ομιλιών στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, όσο και με την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων από τους ερευνητές του. Συνεχίζει τη σταθερή δέσμευσή του στην αριστεία, την καινοτομία και την προσφορά στην Οικονομία και την Κοινωνία.

Όπως σημείωσε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στηρίζει ενεργά τη συνεργασία μεταξύ του ερευνητικού δυναμικού του ιδρύματος και των ελληνικών  επιχειρήσεων, καθώς με αυτόν τον τρόπο η εφαρμοσμένη έρευνα που παράγεται στο ΟΠΑ δημιουργεί αξία τόσο για τους ερευνητές που χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα τους σε διεθνές επίπεδο με τελικούς ωφελούμενους την εθνική οικονομία και την κοινωνία».

Στην ιδιαίτερη βαρύτητα των διδακτορικών διατριβών αναφέρθηκε και ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Ο θεσμός των διδακτορικών διατριβών φέρνει την ακαδημαϊκή κοινότητα σε επαφή με πραγματικά προβλήματα και πόρους της παραγωγικής οικονομίας, προάγοντας την έρευνα και την καινοτομία προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.»

ID: 
4137

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2023