Συμπλήρωση Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής  σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

 

Βάσει της Συμπληρωματικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019 με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει τις εξής υποτροφίες:

Α. Στο  τέλος του κεφαλαίου Α:

4. ΒΕΛΓΙΟ

α) Δύο (2) υποτροφίες σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο  UMONS, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου  (1-13 Ιουλίου 2019) προς εκμάθηση εξειδικευμένων γαλλικών που αφορούν στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων.​​​​​​​​​​​​​​
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μέσω της ηλ. διεύθυνσης:  cfe@umons.ac.be ή στα: www.wbi.be και http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.html.

β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου με σκοπό την τελειοποίηση στη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) από τις 12 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2019. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν συμπληρωμένο και το συνημμένο έντυπο. (Appel a candidatures).
Περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  μέσω  της  ηλ.  διεύθυνσης:  cvulb@admin.ulb.ac.be ή στα: www.wbi.be και http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.gtml .

γ) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση προγράμματος διδακτικής για   μελλοντικούς διδάσκοντες της γαλλικής γλώσσας, στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης από 5-23 Αυγούστου 2019.
Περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  μέσω  της  ηλ.  διεύθυνσης:  islvfr@ulieg.be ή στα: www.wbi.be και http://www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.gtml .
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 10η Απριλίου 2019.

 

5. ΚΡΟΑΤΙΑ

Το Υπουργείο Επιστημών και Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Κροατίας από κοινού με τον Οργανισμό για την κινητικότητα και τα προγράμματα της Ε.Ε. προσφέρουν:
α) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι ενδιαφερόμενοι οφ είλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες:
Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia (https://mzo.hr/en ) και Agency for Mobility and EU Programmes (https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/organisations/agency-mobility- and-eu-programmes.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται α) ηλεκτρονικά έως τις 5 Απριλίου 2019 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους ως άνω συνδέσμους και β) τα δικαιολογητικά και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ξενόγλωσσης αίτησης θα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβληθούν και στην σχετική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της παρούσας απόφασης.

6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Τέσσερεις (4) υποτροφίες χορηγούνται για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού. Δύο (2) από αυτές χορηγούνται για το θερινό σεμινάριο που διοργανώνονται από το πανεπιστήμιο Sofia University (14 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2019) και δύο (2) για το θερινό σεμινάριο που διοργανώνεται από το University of Velico Turnovo (15 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2019). Γλώσσα που απαιτείται: Γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
http://slav.uni-sofia.bg/index.php/summer-seminar και http://uni-vt.bg/bul/?zid=144 .
Για τη συμμετοχή στα θερινά σεμινάρια οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν και τα έντυπα αιτήσεων στη  βουλγαρική/αγγλική γλώσσα, που θα βρουν συνημμένα στην παρούσα απόφαση.
Καταληκτική  ημερομηνία  για  την  υποβολή  των  αιτήσεων  προς  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 3η  Μαΐου 2019.

 

 

ID: 
1603

Τελευταία ενημέρωση: 22-03-2019