Σεμινάριο «Εξελίξεις στον Τραπεζικό κλάδο», (06/03/19)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

23η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;»

 

Ομιλητής

Γεώργιος Κουρέτας

Καθηγητής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Θέμα:
«Εξελίξεις στον Τραπεζικό κλάδο»

 

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00-21:00

 

 

ID: 
1564

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2019