Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Προπτυχιακούς Φοιτητές

 

 

Διαδικτυακά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης για Προπτυχιακούς Φοιτητές

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023

 

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ εγκαινιάζει στο εαρινό εξάμηνο εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι α) να γνωρίσουν οι φοιτητές τις υποδομές, τις συλλογές, τις ψηφιακές πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ώστε να τις αξιοποιήσουν στις σπουδές τους και β) να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας καθώς και με τον τρόπο συγγραφής μίας εργασίας και χρήσης παραπομπών ώστε να αποφεύγουν τη λογοκλοπή.

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο Ενότητες :

  • Α’ Ενότητα «Γνωρίζω τη Βιβλιοθήκη μου: Πηγές - Υπηρεσίες»
  • Β’ Ενότητα «Γράφω Εργασία: Έρευνα Πηγών & Αρχές Συγγραφής»

Κάθε Ενότητα θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, 1 πρωί και 1 απόγευμα, σε διαφορετικές ημέρες κάθε φορά, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών.

Διάρκεια Ενότητας: 1 ώρα

 

Έναρξη σεμιναρίων: Τετάρτη 15.03.2023

 

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με χρήση του εργαλείου Μicrosoft Teams, στην ελληνική γλώσσα.

 

Τα σεμινάρια αποτελούνται από δύο ενότητες οι οποίες επαναλαμβάνονται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά το διάστημα 15/03 έως 05/04/2023:

 

Α' Ενότητα
«Πηγές & Υπηρεσίες»

Τετάρτη 15/03 | ώρα 10.00-11.00 

Τρίτη 21/03 | ώρα 16:00-17:00

Περιεχόμενο:

  • Υποδομές
  • Έντυπες συλλογές
  • Δανεισμός- διαδανεισμός
  • Ηλεκτρονικές πηγές & τρόπος πρόσβασης
  • Τοπικές &  εξ αποστάσεως υπηρεσίες
  • Παραδείγματα & ασκήσεις αναζήτησης υλικού, κ.ά.

 

Β' Ενότητα
«Έρευνα & Συγγραφή»

Πέμπτη 30/3 | ώρα 10.00-11.00

Τετάρτη 5/04 | ώρα 16:00-17:00

Περιεχόμενο:

• Μεθοδολογία & τεχνικές αναζήτησης
• Χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής γραφής
• Αξιολόγηση πηγών και πληροφοριών
• Αποφυγή λογοκλοπής
• Συστήματα παραπομπών με παραδείγματα
• Λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin, κ.ά.

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ*

*Εναλλακτικός σύνδεσμος για όσους δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό


Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σεμινάριο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης www.aueb.gr/library και στο λογαριασμό της στο Facebook opalib

ID: 
3803

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2023