Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες - Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ATRIUM,  η Έδρα UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες προσκαλεί ενδιαφερόμενους ερευνητές, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για πλήρως χρηματοδοτούμενες ερευνητικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενους οργανισμούς ανά την Ευρώπη σε αντικείμενα σχετικά με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το:  https://atrium-research.eu/travel-grants

ID: 
4319

Τελευταία ενημέρωση: 29-04-2024