Το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Train-the-Trainers στην Επιχειρηματικότητα πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

                                        

 

24 Σεπτεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου

 

Το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Train-the-Trainers στην Επιχειρηματικότητα πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα Train-the-Trainers στην επιχειρηματικότητα για λογαριασμό της πρωτοβουλίας entreTime της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Καθηγητές Πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη που θα ήθελαν μέσα από τα μαθήματά τους σε οποιοδήποτε τομέα σπουδών να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και έναν ανοικτό τρόπο σκέψης στην επιχειρηματικότητα (Entrepreneurial Competences). Η συγκεκριμένη δράση όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

 

Ακολουθώντας μια ξεχωριστή φιλοσοφία που θεωρεί την επιχειρηματικότητα ως μια μοναδική παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίας («διδασκαλία μέσω της επιχειρηματικότητας») το πρώτο πιλοτικό Train-the-Trainers περιείχε μία σειρά από ομιλίες, διαλέξεις και workshops σχεδίασης καινοτόμων ιδεών και ανάπτυξης επιχειρηματικού τρόπου σκέψης. Τη διεξαγωγή του προγράμματος στην Αθήνα συντόνισε η ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα entreTime.

 

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Αντιπρυτάνεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και καθηγητές και διευθυντές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν με φυσική παρουσία 25 άτομα (βάσει περιορισμών λόγω COVID-19), ενώ πολλοί άλλοι συμμετείχαν διαδικτυακά. Χαιρετισμό κατά την έναρξη του προγράμματος απεύθυνε η κα Dana Adriana Puia Morel ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας τη σημασία που έχει για όλη την Ευρώπη και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) η ανάπτυξη επιχειρηματικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων από όλους τους νέους. Επίσης, ο Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, εξέφρασε την πρόθεση του Ιδρύματος, ως μέλος του δικτύου entreTime, να υποστηρίξει ενεργά τη δράση αυτή που στόχο έχει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το διήμερο Train-the-Trainers υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από το πρόγραμμα HEInnovate και οι εισηγητές του είναι στο σύνολό τους μέλη-experts της επιτροπής HEInnovate.

 

 

Επαφές τύπου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

E-mail: acein@aueb.gr, Τηλ. 210 8203827

www.acein.aueb.gr

 

 

 

Τι είναι το entreTime:

 

Το entreTime είναι μια νέα πρωτοβουλία εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των παιδαγωγικών εργαλείων των εκπαιδευτικών σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο κατάρτισης. Υιοθετώντας την επιχειρηματικότητα ως μια μοναδική παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίας («διδασκαλία μέσω της επιχειρηματικότητας»), θα δημιουργηθεί και θα επικυρωθεί μια μοναδική ακαδημαϊκή πλατφόρμα για τη διάδοση επιχειρηματικής διδασκαλίας και συν-δημιουργίας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών απ’ όλη την Ευρώπη.

 

 

ID: 
2502
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-09-2020