Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου 2021 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι,  όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιανουαρίου 2021 και  δεν  έχουν  καταθέσει ακόμα αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σας συμβουλεύουμε οι αιτήσεις  ορκωμοσίας να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος ode@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (dxxxxxxx@aueb.gr). Τα  έντυπα αίτησης ορκωμοσίας θα τα βρείτε συνημμένα παρακάτω.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:  Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου.

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ          ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ         IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας 

Τα έντυπα θα σκανάρονται και θα υποβάλλονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Από τη Γραμματεία 

                                             Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-τελικό[1].pdf

                                    

ID: 
2911

Τελευταία ενημέρωση: 15-04-2021