Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας πτυχιούχων της εξεταστικής Ιανουαρίου 2020 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  πτυχίου

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για πτυχίο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

Η υποβολή της αίτησης πτυχίου μπορεί να γίνει:

  1. τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00).
  1. ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος secretary.marketing@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (m51......@aueb.gr).  

Με την κατάθεση της αίτησης σας θα ακυρώνεται η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο).

Το έντυπο της αίτησης θα το βρείτε

https://www.dept.aueb.gr/el/mbc/content/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

Για διευκρινήσεις  επικοινωνείτε με την κα Μ. Μαρνέρου στην Γραμματεία του Τμήματος τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203103).

 

                                                                            Αθήνα, 03 Ιουλίου 2020

                                                                            Από τη Γραμματεία

ID: 
2398

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2020