Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11/09/2018

Αρ. πρωτ. 920000/1284-18

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» (κωδικός θέσης 2888-PR3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/08/2018 απόφαση της 22ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΦ469Β4Μ-ΧΛΩ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

 

«Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data»

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως είκοσι (20) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Προϋπολογισμός: έως εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000€), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων. Στο α­ναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται - και θα προστεθούν εφόσον χρειαστεί - τυ­χόν αναλογούσες και καταβλητέες α­πό τον ΕΛ­ΚΕ­/ΟΠΑ εργοδοτικές εισφορές οι οποίες θα επιβαρύνουν το εν λόγω έργο.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής, ή ισότιμου της αλλοδαπής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής ή Στατιστικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό τουλάχιστον 6.5, σε δεκάβαθμη κλίμακα.
 • Διδακτορικό Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Στατιστικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας ή Μηχανικού Η/Υ.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πέντε (5) σε συνέδρια υψηλού κύρους.
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ερευνητικής και αναπτυξιακής, εμπειρίας σε ευρωπαϊκά έργα ή τέσσερα (4) χρόνια σε εθνικά έργα.

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Εμπειρία σε θέματα βάσεων δεδομένων.
 • Εμπειρία στην ολοκλήρωση δεδομένων.
 • Εμπειρία στη μηχανική μάθηση/τεχνητή νοημοσύνη.
 • Εμπειρία στις στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΑ

 

Κριτήριο Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

 

Μέγιστος

Βαθμός

Κριτηρίου

Βάρος

Κριτηρίου

1

Βαθμός πτυχίου (βαθμός στη κλίμακα 0-10), πλέον του απαραίτητου

2 x βαθμός

20

20%

2

 

Αποδεδειγμένη, ερευνητική και αναπτυξιακή, εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά έργα, πλέον της απαραίτητης.

10 βαθμοί  για κάθε πρόσθετο έτος (έως 2 έτη)

20

20%

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βάσεων δεδομένων ή/και ολοκλήρωσης δεδομένων ή/και μηχανικής μάθησης/τεχνητής νοημοσύνης ή/και στατιστικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων.

5 βαθμοί για κάθε εξάμηνο (έως 4 εξάμηνα)

20

20%

4

Αποδεδειγμένη εμπειρία προγραμματισμού.

5 βαθμοί  για κάθε έτος (έως 3 έτη)

15

15%

5

Συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου και της καταλληλότητάς του για τη θέση όπως αυτή προκύπτει από την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητά του.

Προσωπική συνέντευξη

25

25%

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
 2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων και προσόντων,  συμπεριλαμβανομένων . και των άτυπων προσόντων με έμφαση στην κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική των ενδιαφερομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας, θα  είναι σύμφωνη με  την εφαρμογή των διεθνών προτύπων και το εκάστοτε κείμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο [1].
 3. Για τους έλληνες ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης τους από τον  ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας για τους έλληνες πολίτες, αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά στους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων, συνοδευόμενα, από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
 5. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, εφόσον η στράτευση στη χώρα της οποίας είναι πολίτες  είναι  υποχρεωτική,  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου.
 6. Εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
 7. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα  αξιολογικής κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  με την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
 9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 10. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας θα τηρούν όλα τα εθνικά και διεθνή σχετικά  απαραίτητα δεδομένα. Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα εφαρμόσει στο ακέραιο  την κείμενη διεθνή και ευρωπαϊκή  εργατική νομοθεσία, όπως αυτή  έχει ενσωματωθεί ενδεχομένως στο ελληνικό δίκαιο,  σε όλες της τις ρυθμίσεις και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις παροχές που τυχόν δικαιούται ο επιλεγείς υποψήφιος.
 11. Ο ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική ελληνική και διεθνή νομοθεσία.
 12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  δημοσιεύεται στα site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του ΟΠΑ, και του EURAXESS, στο  πλαίσιο του έργου HUMAN BRAIN PROJECT   έχει λάβει υπόψη και είναι σύμφωνη  με τους όρους του Grant Agreement No. 785907 και της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και του  Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρόσληψη των Ερευνητών  (Commission Recommendation of 11 March 2005 on Τhe European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L75/67 2005/251/EK)  καθώς και του European Code of Conduct for Research Integrity of ALLEA (ALL European Academies) and ESF (European Science Foundation) of March 2011 http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_Research _Integrity.pdf    και  του Commission Recommendation C (2008) 1329 of 10.4.2008 on the management of intellectual property, τα οποία αποτελούν παράρτημα της παρούσας και των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν πλήρη και σαφή γνώση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά.

3) Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης), πτυχίων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

4) CD με όλο το υλικό της πρότασης του ενδιαφερόμενου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 25/09/2018, ώρα 16:00. Στον φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό θέσης 2888-PR3». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Αναπληρωτής Πρύτανη

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

 

Όνομα : …………………………………………………………….

Επώνυμο : …………………………………………………………

Δ/νση : ……………………………………………………………..

Τηλέφωνο : ……………………………………………………….

Ε-mail: ………………………………………………………………

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ – κωδικός 2888-PR3

 

Για σύναψη συμβάσεως έργου, έως είκοσι (20) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό θέσης 2888-PR3

 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 920000/1284-18 πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό ΕΡ-2888-01.

Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:

 

Ημερομηνία:  …./…../2018

 

 

Υπογραφή:…………………….

 

 

 


[1] όπως ενδεικτικά είναι αναρτημένα στο δίκτυο NARIC (εθνικά κέντρα πληροφοριών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων) και το δίκτυο ENIC (ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφοριών).

 

 

ID: 
1163

Τελευταία ενημέρωση: 11-09-2018