Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας