Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για εκτύπωση και προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4635/11/2018-2019/7.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξετάσουμε την πιθανότητα εκτύπωσης και προμήθειας έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Φοιτητικής Λέσχης απαραίτητου για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών στην τελετή υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 σε χώρο του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής κ.λπ. αποστολής των Φοιτητικών Λεσχών σύμφωνα με το Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83, τ. Α΄). Θα προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά, με email σε μορφή PDF στο flesxi@aueb.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 219.

 

ID: 
1863

Τελευταία ενημέρωση: 11-09-2019