Προκήρυξη  θέσεων  Υποψηφίων  Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής