Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών/ερευνητών από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού