Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

 

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά και την αίτηση παρέχονται στη σελίδα www.ipep-gr.org

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 12 Απριλίου 2019.

 

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Λυσικράτους 12, Αθήνα (Πλάκα) 105 58, τηλ. 210-3228 922, fax 210-3253 461, email: info@ipep-gr.org 

ID: 
1563

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2019