Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού πολιτισμού

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
 

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13.4.2018
 

Λυσικράτους 12, Αθήνα (Πλάκα) 105 58, τηλ: 210 32 28 922, fax: 210 32 53 461, e-mail:info@ipep-gr.org
 

ID: 
770

Τελευταία ενημέρωση: 01-03-2018