Προκήρυξη νέας θέσης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας