Προκήρυξη μιας θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική, Ναυτιλιακά και Ψηφιοποίηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής