Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών με έμφαση σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους και Μεγάλων Δεδομένων»

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 1573/11.03.2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ  ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 212/28-02-2020 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η αρ. 8058/23-12-2019 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α’:     «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών με έμφαση σε Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους και Μεγάλων Δεδομένων».

 

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP15035

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210.8203426, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη τηρείται στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας

 

ID: 
2200

Τελευταία ενημέρωση: 11-03-2020