Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών