Προκήρυξη για υποβολή 2ου κύκλου αιτήσεων υποψηφιότητας ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, Ακαδημαϊκό έτος 2022-23