Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως και την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%95%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91pdf.pdf

ID: 
1646

Τελευταία ενημέρωση: 15-04-2019