Προκήρυξη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (24/09/2018), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν τους καθηγητές του Τμήματος:

 

 1. Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, A.Βρεχόπουλος, avrehop@aueb.gr).
 2. Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο, Συμπεριφορά Καταναλωτή και Πληροφοριακά Συστήματα (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, A.Βρεχόπουλος, avrehop@aueb.gr).
 3. Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr).
 4. Επιχειρησιακά Μοντέλα Βασισμένα σε Θεωρία Παιγνίων (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr).
 5. Επιχειρησιακή Έρευνα και Συστήματα Αποφάσεων (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr).
 6. Ποσοτικά Πρότυπα στην Αξιολόγηση των Αποδόσεων Δικτύων (Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής, Εμμ. Κρητικός, kmn@aueb.gr).
 7. Μαθ-ευρετικές Αλγοριθμικές Προσεγγίσεις σε Προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής, Εμμ. Κρητικός, kmn@aueb.gr).
 8. Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Μούρτος, mourtos@aueb.gr).
 9. Θεωρία και Εφαρμογές Μαθηματικού Προγραμματισμού (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Μούρτος, mourtos@aueb.gr).
 10. Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Νικολάου, inikol@aueb.gr).
 11. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Υπεύθυνος: Καθηγητής, A. Ρεφενές, arefenes@aueb.gr).
 12. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Υπεύθυνος: Καθηγητής, A. Ρεφενές, arefenes@aueb.gr).
 13. Φορολογική Πολιτική (Tax Policy) (Υπεύθυνος: Καθηγητής, A. Ρεφενές, arefenes@aueb.gr).
 14. Υπολογιστική Χρηματοοικονομική (Computational Finance) (Υπεύθυνος: Καθηγητής, A. Ρεφενές, arefenes@aueb.gr).
 15. Innovation Policy Agenda for Greece after the crisis: a micro level perspective (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Ι. Σπανός, spanos@aueb.gr).
 16. Ασφάλεια και Αξιοπιστία Λογισμικού (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Δ. Σπινέλλης, dds@aueb.gr).
 17. Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Δ. Σπινέλλης, dds@aueb.gr).
 18. Ποιότητα Λογισμικού (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Δ. Σπινέλλης, dds@aueb.gr).
 19. Υποδομές Οριζόμενες από Λογισμικό (software-defined infrastructures) (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Δ. Σπινέλλης, dds@aueb.gr).
 20. Data Virtualization, Multi-Databases and Polyglot Persistence in Big Data Environments (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Δ. Χατζηαντωνίου, damianos@aueb.gr).
 21. Large Scale Data Warehousing (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Δ. Χατζηαντωνίου, damianos@aueb.gr).
 22. Data driven business model transformation and implementation (Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια, Αγγ. Πουλυμενάκου, akp@aueb.gr).
 23. Digital learning in the context of workplace and life-long education and training (Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια, Αγγ. Πουλυμενάκου, akp@aueb.gr).
 24. Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Applied Cryptography) (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Π. Λουρίδας, louridas@aueb.gr).
 25. Επιστήμη Δεδομένων (Data Science) (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Π. Λουρίδας, louridas@aueb.gr).
 26. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Χρηματο-οικονομικού Τομέα (FinTech) (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Γ. Λεκάκος, glekakos@aueb.gr).
 27. Big Data and Business Strategy (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής, Γ. Λεκάκος, glekakos@aueb.gr).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μαριέττα Πάνου, Ευελπίδων 47 Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 614):

α) Σχετική αίτηση.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

 

Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

Ο Πρύτανης

 

 

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

ID: 
1287
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 25-10-2018