Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής