Προκήρυξη απονομής βραβείων, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου», που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής