Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές

Διά του παρόντος σας γνωστοποιούμε ότι η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα/ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει πρόγραμμα υποτροφιών 2018 για νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των υποτροφιών και τα ερευνητικά πεδία στα οποία αφορούν, μπορούν να αναζητηθούν στο συνημμένο έγγραφο και στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

ID: 
861

Τελευταία ενημέρωση: 02-04-2018