Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, Καλοκαιρινή Περίοδος 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021

Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 17/05/2021 έως και 24/05/2021
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής :

  1. ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
  2. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες εάν δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να το βελτιώσουν μπορούν να αξιοποιήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης στέλνοντας email στο career@aueb.gr
  3. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από αρχές Ιουλίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, πάντα μετά από συνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης.
  4. Όσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο δεν υπάρχει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, συνεπώς η εταιρία θα πρέπει να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος της πρακτικής άσκησης (350 ευρώ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης).
  5. Το Τμήμα ΔΕΤ δεν δέχεται αιτήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο.
  6. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των αιτήσεων και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28/05/2021 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης www.aueb.gr/internship. Έως τότε η αίτηση σας θα βρίσκεται σε κατάσταση «Pending».

 

  • Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, δείτε την διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε εδώ.

 

* Στην καλοκαιρινή περίοδο πρακτικής άσκησης ΔΕΝ έχουμε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

 

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 11.00 ΜΕ 15.00 (Κατόπιν ραντεβού)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης:

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210- 8203806

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203813

Τμήμα Στατιστικής και Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203825

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815

ID: 
2968

Τελευταία ενημέρωση: 17-05-2021