Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα» στο πλαίσιο συνεργασίας ΟΠΑ-ΣΕΒ, 1η Πρόσκληση

Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα»

1η Πρόσκληση

1/4/2002

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασύνδεσης της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική αγορά, προχώρησε, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας συνεργασίας, μαζί με τον ΣΕΒ στη θεσμοθέτηση του προγράμματος «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα». Το Πρόγραμμα αφορά στη συγχρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας από φοιτητές του ΟΠΑ, κατά 50% από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κατά 50% από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Ο στόχος είναι η διασύνδεση της έρευνας στο ΟΠΑ με τις ανάγκες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μελών του ΣΕΒ, ειδικά της βιομηχανίας. Στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος θα προκηρυχθούν έξι (6) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων σε θέματα Ψηφιακού μετασχηματισμού και θεμάτων αιχμής στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, Στατιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης, Οικονομικών, Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή.

Μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται να υποβάλουν ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με μια επιχείρηση/βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τον Υποψήφιο Διδάκτορα που έχει επιλεγεί από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, και μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην φόρμα μέχρι 15/4/2022 σύμφωνα με το κείμενο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και των όρων του προγράμματος.

 

 

ID: 
3390

Τελευταία ενημέρωση: 07-04-2022