Πιστοποιητικό Εξαιρετικής Συμβολής από τον εκδοτικό οίκο ELSEVIER και Πιστοποιητικά αναγνώρισης του έργου του ως κριτής από τους Εκδότες διεθνών επιστημονικών περιοδικών στον Αν. Καθηγητή Μανόλη Κρητικό του Tμήματος ΔΕΤ

Το Πιστοποιητικό Εξαιρετικής Συμβολής ως κριτής (Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing) από τον επιστημονικό εκδοτικό οίκο ELSEVIER απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Μανόλη Κρητικό του Tμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ για τη συμβολή του στην ποιότητα του περιοδικού Expert Systems With Applications (impact factor 3.768).

Στον κ. Κρητικό απονεμήθηκαν, επίσης, πιστοποιητικά αναγνώρισης του έργου του σαν κριτής από τους Εκδότες (Editors) των επιστημονικών περιοδικών: European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, Computers and Operations Research, Engineering Applications of Artificial Intelligence και Transportation Research Part E.

Ο εκδοτικός οίκος ELSEVIER είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως ο οποίος εκδίδει σχεδόν 2500 περιοδικά και 33000 ηλεκτρονικά βιβλία ετησίως. Μεταξύ άλλων, ο ELSEVIER εκδίδει υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος περιοδικά στον επιστημονικό χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

ID: 
1489

Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2019