Παρουσίαση του Τμήματος Στατιστικής σε σχολικές μονάδες