Παρουσίαση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA, Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, 19.00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΜΒΑ διοργανώνει online εκδήλωση η οποία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους φοιτητές των ΜΒΑ Full-Time και Part-Time τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 στις 19.00.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για το ΜΒΑ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτική παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ, να γνωρίσουν το Διευθυντή Προγράμματος, καθώς και διδάσκοντες Καθηγητές και να ενημερωθούν για τις νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται να προσφέρει στο άμεσο μέλλον το ΜΒΑ, καθώς και στις επαγγελματικές προοπτικές από τη φοίτηση στο ΜΒΑ.

Για δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλετε ένα  απλό email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mbafull@aueb.gr (για το full  time) και mbapart@aueb.gr  (για το part time) το αργότερο έως και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να λάβετε το link για το event.

ID: 
3006

Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2021