Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ "Επιστήμης Δεδομένων"

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ "Επιστήμης Δεδομένων" σειρά 2016-17 (πλήρους φοίτησης) και σειρά 2015-17 (μερικής φοίτησης)
Ημερομηνία: Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017
Ώρα: 10:00 π.μ.
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα 102, κτήριο Τροίας
 

ID: 
429