Παρατάση των προκηρύξεων υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές