Παρατάση των προκηρύξεων υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές