Παράταση δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 177637/Ζ1/23-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγράμματων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.
Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.
Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση-διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.

ID: 
1439

Τελευταία ενημέρωση: 27-12-2018