ΟΡΘΗ Επανάληψη Διευκρινήσεων επί της υπ’ αριθμού 168/2017 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Ενίσχυση του Συστήματος Ψύξης στο κτίριο Κοδριγκτώνος 12»

Κατόπιν αιτήματος του μηχανολόγου μηχανικού κ. Χρήστου Μιγαδάκη αντικαταστάθηκε ο όρος «ηχητική ισχύ» με τον όρο «ηχητική πίεση» ως εξής:
 
Αρχικά γράφτηκε
«Θα είναι ειδικής έκδοσης χαμηλού θορύβου Low Noise version, με ηχητική ισχύ65dBA».

και αντικαταστάθηκε
«Θα είναι ειδικής έκδοσης χαμηλού θορύβου Low Noise version, με ηχητική πίεση65dBA».

ID: 
405

Τελευταία ενημέρωση: 28-09-2017