ΟΠΑ NEWS ΤΕΥΧΟΣ 49ο – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Το 49ο τεύχος της ΟΠΑ News που κυκλοφόρησε με το ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στις 22 Οκτωβρίου 2023, τώρα διαθέσιμο και online στη σελίδα: https://www.aueb.gr/el/opanews/49/teyhos-49o-octovrios-2023

Στο ειδικό αφιέρωμα: ''Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις. Πρόβλεψη και Αντιμετώπισή τους.'', σε επιμέλεια του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Δράκου γράφουν οι:

  • Ελένη Λουρή | Ομότιμη Καθηγήτρια του ΟΠΑ και πρώην Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
  • Πλούταρχος Σακελλάρης | Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, Επίτιμος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
  • Ζαχαρίας Μπραγουδάκης | Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών Τράπεζας της Ελλάδος, Επισκέπτης Καθηγητής Στατιστικής και Οικονομετρίας την περίοδο 2019-2022, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Δημήτρης Γεωργούτσος | Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ
  • Ηλίας Τζάβαλης | Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ

 

Kαλή ανάγνωση!

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 

ID: 
4154

Τελευταία ενημέρωση: 02-11-2023