Το ΟΠΑ ενισχύει την ερευνητική αριστεία

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικής Αριστείας στο ΟΠΑ 2022-2023, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ, έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων από τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του ΟΠΑ σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά βάσει διεθνών κατατάξεων από αναγνωρισμένους φορείς (π.χ. περιοδικά 4 και 4* του Academic Journal Guide).

Τα μέλη ΔΕΠ που επιτυγχάνουν δημοσιεύσεις σε υψηλής απήχησης περιοδικά θα ενισχύονται με 3.500 ευρώ (μέχρι 5 δημοσιεύσεις ανά τμήμα του ΟΠΑ) μέσω σχετικού έργου που θα δημιουργείται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Η αξιολόγηση των επιλέξιμων άρθρων θα διενεργείται με επιμέλεια της ΓΣ του τμήματος μέχρι 28/2/2023 και θα αφορά σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν ή έγιναν δεκτά προς δημοσίευση από 31/8/2021 έως και 31/12/2022.

Επισυνάπτεται η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος.

ID: 
3714

Τελευταία ενημέρωση: 20-12-2022