Ολοκλήρωση εγγραφής - ταυτοποίηση των ηλεκτρονικά εγγραφέντων με την κατηγορία των αθλητών