Ολοκλήρωση εγγραφής - ταυτοποίηση των ηλεκτρονικά εγγραφέντων με την κατηγορία των αθλητών

Αθήνα, 3  Δεκεμβρίου 2021

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ  

 

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές έτους 2021, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΟΠΑ και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους το χρονικό διάστημα από 6/12/2021 μέχρι και 13/12/2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

 

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο  (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

 

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Παρασκευής 10/12

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Δευτέρας 13/12

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Πέμπτης 09/12

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Τετάρτης 08/12

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Παρασκευής 10/12

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Πέμπτης 09/12

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3242

Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2021