ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές έτους 2023, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΟΠΑ και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους το χρονικό διάστημα από 27/11/2023 μέχρι και 04/12/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο  (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

 

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Τρίτης 28/11

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Τετάρτης 29/11

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ

(1ος όροφος)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Δευτέρας 27/11

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
4177

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2023