Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει θέση εργασίας με αντικείμενο την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει θέση εργασίας με αντικείμενο την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://rc.aueb.gr/el/Article/71651/ViewArticle

Αιτήσεις έως Δευτέρα 12/06/2023, και ώρα 23:59, στο: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/c01dfdad-28c4-4607-94c2-3494325ad844 

ID: 
3964

Τελευταία ενημέρωση: 13-06-2023