Οδηγίες για την Εξεταστική Περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2022

Ακολουθεί σειρά οδηγιών για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου, του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

 

ΚΥΑ Αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022(Β 2131) Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 στα προγράμματα α΄ και β΄ κύκλου σπουδών (19η συνεδρίαση/03.06.2022) 

Απόφαση Συγκλήτου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 στα προγράμματα α΄ και β΄ κύκλου σπουδών (12η συνεδρίαση/10.06.2022)

Οδηγός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2022

Οδηγίες συμμετοχής στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 

Web Εφαρμογή για το Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2022

ID: 
3497

Τελευταία ενημέρωση: 17-06-2022