Νέος και ανανεωμένος 4ος κύκλος προγραμμάτων eLearning!


 
Εκκίνησε ο νέος και ανανεωμένος 4ος κύκλος προγραμμάτων eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Τα 25 συνολικά προγράμματα, πολλά εκ των οποίων προσφέρονται για πρώτη φορά, είναι οργανωμένα σε 6 σύγχρονες κατηγορίες: Μάρκετινγκ & Πωλήσεις, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Τεχνολογίες Πληροφοριών, Χρηματοοικονομικά & Λογιστική, Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων και Επιχειρηματικότητα.
 
Η διδασκαλία τους γίνεται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως από Καθηγητές του Ιδρύματος και εκπαιδευτές με πολύχρονη διδακτική εμπειρία. Παρέχουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών και προτιμήσεων. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν. Στόχος των προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν ένα σημαντικό ορόσημο στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα αλλά και να κάνουν πράξη την προτροπή: «Μάθε περισσότερα!».
 
Η υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε καθημερινά στη γραμματεία της Μονάδας eLearning του ΟΠΑ  στο τηλέφωνο: 210 8203 753, στο e-mail: secretary@elearning.aueb.gr και στον σύνδεσμο: https://elearning.aueb.gr.
ID: 
420