Νέα διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2022

Δελτίο Τύπου

 

Νέα διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το 2022

 

Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για το έτος 2022 μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο στα βασικά επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Στην Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στα 5 από τα 6 επιστημονικά πεδία στα οποία αξιολογήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business & Management Studies) και της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Accounting & Finance), το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 151-200 (1ο στην Ελλάδα).
  • Στο επιστημονικό πεδίο της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (Statistics & Operational Research) το ΟΠΑ κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 201-230 (1ο στην Ελλάδα μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).
  • Στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών (Economics & Econometrics) κατατάσσεται παγκοσμίως μεταξύ των θέσεων 251-300 (1ο στην Ελλάδα).
  • Στην επιστημονική περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών (Social Sciences & Management), που περιλαμβάνει πλήθος επιστημονικών πεδίων (πχ. Accounting & Finance, Business & Management Studies, Communication & Media Studies, Economics & Econometrics, Education, Law, Politics & International Studies, Social Policy & Administration, Sociology, Statistics & Operational Research), το ΟΠΑ κατατάσσεται στην 357η θέση (1ο στην Ελλάδα).
  • Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Υπολογιστών και των Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science & Information Systems) κατατάσσεται μεταξύ των θέσεων 301-350.

H “QS World University Rankings” λαμβάνει στοιχεία από τη βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων (Scopus) που αφορούν στην ερευνητική δραστηριότητα και την απήχηση του ερευνητικού έργου του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των αξιολογούμενων Πανεπιστημίων. Επίσης, συνυπολογίζονται ο διεθνής χαρακτήρας του Ιδρύματος και η φήμη του, τόσο στον χώρο της αγοράς όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε ειδική έρευνα >75.000 στελεχών επιχειρήσεων και >130.000 ακαδημαϊκών κατά την τελευταία πενταετία αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022

 Επιστημονικό πεδίο

World University Rankings

Θέση κατάταξης 2022

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business & Management Studies)

151-200

Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)

151-200

Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας (Statistics & Operational Research)

201-230

Οικονομικά (Economics & Econometrics)

251-300

Επιστήμη Υπολογιστών & Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science & Information Systems)

301-350

Eπιστημονική περιοχή

Θέση κατάταξης 2022

Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences & Management)

357

ID: 
3401

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2022