Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

                                                                                                                                                                                                                                            

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το «Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών» υπέγραψαν τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό. Η υπογραφή της σημαντικής αυτής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και την εκπρόσωπο του οργανισμού, κυρία Σωτηρία Μπίστα.

Το ΟΠΑ στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, συμπράττει με το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3) προκειμένου να βοηθήσει κάθε άνθρωπο που νοσεί ή βρίσκεται στο ευρύτερο περιβάλλον των ασθενών, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης του µέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση και προώθηση εκπαιδευτικών και άλλων συνεργειών κοινού ενδιαφέροντος, με κοινό σχέδιο δράσης που εστιάζει στην:

  • Ενθάρρυνση και υποστήριξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση του κοινού
  • Διευκόλυνση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων
  • Αναζήτηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για χρηματοδότηση δράσεων
  • Προβολή & Επικοινωνία των δράσεων

Σχετικά με τη συνεργασία, ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Κώστας Δράκος, υπεύθυνος του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου δήλωσε: «Το ΟΠΑ, με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την επάρατη νόσο, καλλιεργεί κλίμα ευαισθητοποίησης και αρωγής του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών. Ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα, καταβάλει προσπάθειες και αναπτύσσει δράσεις και ερευνητικά προγράμματα που επικουρούν το φιλάνθρωπο έργο του».

ID: 
4003

Τελευταία ενημέρωση: 14-07-2023