Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της εταιρείας PwC Ελλάδας

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

και της εταιρείας PwC Ελλάδας

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η PwC Ελλάδας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας. Η νέα αυτή συνεργασία του ΟΠΑ, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την εξάλειψη του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.

Σκοπός είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του ΟΠΑ και της PwC Ελλάδας, αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας προς όφελος των φοιτητών, αλλά και των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών και ένα κοινό σχέδιο δράσης που αφορούν σε πεδία όπως: η έκθεση των φοιτητών σε case study projects προς επίλυση υπαρκτών επιχειρηματικών προκλήσεων, η διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων για τη βράβευση των διακριθέντων, σεμινάρια προετοιμασίας από στελέχη της εταιρείας προς τους φοιτητές και αποφοίτους για μια επιτυχημένη μετάβαση στην αγορά εργασίας, η διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων εργαστηριακού χαρακτήρα και δράσεων δικτύωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριος Μπουραντώνης δηλώνει σχετικά: «Η διεύρυνση των συνεργασιών μας με διακεκριμένους φορείς και επιχειρήσεις αποδεικνύουν την προσήλωση στο στρατηγικό πυλώνα της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου και της σύνδεσής του με την αγορά εργασίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΟΠΑ μόνο οφέλη μπορούν να απολαμβάνουν από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες και προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προσφέροντας αξία σε όλα τα μέρη του οικοσυστήματος της οικονομίας»

Ο Κώστας Περρής, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας συμπληρώνει: «Ως απόφοιτος και ο ίδιος του Οικονομικού Πανεπιστημίου είμαι σε θέση να γνωρίζω το υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο του, για αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτή τη νέα συνεργασία. Οι πυλώνες κοινής δράσης που έχουμε αναπτύξει ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού οικοσυστήματος, στις επιχειρηματικές τάσεις και θα δώσουν αξία στην αγορά και το κοινωνικό σύνολο. Μέσω αυτής της σύμπραξης αλλά και με άλλες συνεργασίες τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα, επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των σχέσεων μας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη μετάδοση της πολυετούς και σημαντικής εμπειρίας των ανθρώπων της PwC στην επόμενη γενιά ταλέντων. Στόχος μας, οι άμεσα ωφελούμενοι να ανταπεξέλθουν με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εφαρμοσμένη γνώση στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας».

ID: 
3654

Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2022