Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

και της εταιρείας INTERSPORT ATHLETICS

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η INTERSPORT ATHLETICS υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας. Η τριετής ανανέωση της συνεργασίας του ΟΠΑ και της INTERSPORT ATHLETICS, που ανήκει στον όμιλο FOURLIS, επιβεβαιώνει την κοινή τους δέσμευση για παραγωγή νέων γνώσεων ώστε να περιοριστεί το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Γενικός Διευθυντής της INTERSPORT ATHLETICS κ. Ευάγγελος Μπάτρης, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, στο ΟΠΑ. Ενδεικτικά, το κοινό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία μεταξύ εταιρειών / τμημάτων της εταιρείας και μελών ΔΕΠ στη βάση πραγματικών σχεδίων δράσης μέσω των οποίων οι φοιτητές θα καλούνται να επιλύσουν υπαρκτές επιχειρηματικές προκλήσεις
  • Αμοιβαίες επισκέψεις μελών του διδακτικού προσωπικού, φοιτητών / αποφοίτων και στελεχών της εταιρείας με σκοπό την ανάπτυξη κοινής στάσης και συν-αντίληψης ως προς την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων
  • Συμμετοχή στην ανάθεση / εκτέλεση διπλωματικών εργασιών, η θεματική των οποίων θα τελεί στη βάση κοινού επιχειρηματικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή
  • Εισηγήσεις / διαλέξεις στελεχών σε μαθήματα προκειμένου να ενημερώσουν την κοινότητα του ΟΠΑ για τρέχοντα επιχειρηματικά δεδομένα και τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό την έγκαιρη, βέλτιστη και αποτελεσματική προετοιμασία των φοιτητών ενόψει της προσπάθειας τους για είσοδο στην αγορά εργασίας
  • Υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα με γνώμονα τη διαμόρφωση και υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών έργων

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης μετά την υπογραφή του Μνημονίου δήλωσε: «Με προσανατολισμό στον στρατηγικό πυλώνα της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με εταιρείες που προσθέτουν αξία στις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις/τους αποφοίτους μας και ενισχύσουν τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε σύγχρονα αντικείμενα και δεξιότητες. Επίσης, στο πεδίο της έρευνας και προώθησης της καινοτομίας, οι συνεργασίες αυτές προσφέρουν αξία σε όλα τα μέρη του οικοσυστήματος της οικονομίας.»

Ο Γενικός Διευθυντής της INTERSPORT ATHLETICS κ. Ευάγγελος Μπάτρης συμπλήρωσε: «Για την εταιρεία μας η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας αποτελεί πάντα βασική επιδίωξη . Είναι σημαντικό να δίνουμε το βήμα στη γενιά των νέων ταλέντων, ώστε να βρουν τη δική τους θέση σε ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας, που ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις νέες ιδέες και την καινοτομία ως αναπόσπαστο κομμάτι προόδου.  Είμαστε πολύ χαρούμενοι που από κοινού με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχωράμε σε μία νέα εποχή συνεργασίας, εποικοδομητικής και ουσιαστικής σε όλα τα επίπεδα. ».

ID: 
4138

Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2023