Μνημόνιο Συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας της ΔΥΠΑ και του ΟΠΑ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο των σχετικών στρατηγικών προκλήσεων. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά σε πεδία, όπως:

  • Η ενίσχυση της καινοτομίας στην αγορά εργασίας, διαμέσου της υποστήριξης επιχειρήσεων, με δράσεις όπως ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, τόσο για νεοφυείς όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να υλοποιήσουν νέες ιδέες για την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους
  • Η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, διαμέσου σχετικών δράσεων εκπαίδευσης και έρευνας
  • Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΥΠΑ, με σκοπό την ενσωμάτωση της κουλτούρας αλλαγής και τη βελτίωση της ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας
  • Η ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης, για την ανάπτυξη τεκμηρίωσης σχετικά με τις εξελίξεις και τάσεις στην αγορά εργασίας, τις ανάγκες αντίστοιχης προσαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και την προώθηση, μεταξύ άλλων, σύγχρονων καινοτομικών και βιώσιμων λύσεων
  • Η διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων εργαστηριακού χαρακτήρα, δράσεων δικτύωσης, κινητοποίησης ή forum ιδεών, στα πεδία κοινού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται ευρύτερα με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Μετά από την επιτυχημένη συνεργασία μας με το ΟΠΑ για την κατάρτιση ανέργων και την επιμόρφωση εργασιακών συμβούλων, αποφασίσαμε να διευρύνουμε το πεδίο συνεργασίας μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και της ενίσχυσης των συμπράξεών μας με φορείς επιστημονικής κατάρτισης με διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και ανακοινώσεις για νέες κοινές καινοτόμες δράσεις».

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Σήμερα με τη ΔΥΠΑ, προχωρήσαμε σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται από τους δύο φορείς. Πρόκειται για μια συνεργασία στρατηγικής σημασίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του οικοσυστήματος της αγοράς εργασίας. Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις δράσεις αυτής της  σύμπραξης».

ID: 
3623

Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2022