Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Université Saint-Louis – Bruxelles και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξής του με σημαντικούς εκπαιδευτικούς φορείς, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Université Saint-Louis – Bruxelles. Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Université Saint-Louis – Bruxelles, Professeur Pierre Jadoul και ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του ΟΠΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών κοινοτήτων που περιλαμβάνει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, ανταλλαγή μελών ακαδημαϊκού προσωπικού και ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

ID: 
3437

Τελευταία ενημέρωση: 05-05-2022