Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Δελτίο Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας 
μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και 
του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

 

Περιλαμβάνει εκπόνηση κοινών μελετών και αναλύσεων και διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της δημοσιονομικής παιδείας  στην Ελλάδα, ευκαιρίες απασχόλησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και ενίσχυση της διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών υπέγραψαν την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Δημήτριος Μπουραντώνης και η Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) κα. Αναστασία Μιαούλη. Οι δύο φορείς συμφώνησαν σε μία σειρά κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο το επιστημονικό αποτύπωμά τους όσο κυρίως, την αποτελεσματικότερη απόκτηση γνώσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα και διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας των δύο φορέων:

  • Φοιτητές του ΟΠΑ θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο ΕΔΣ. Η άσκηση θα έχει ως στόχο την απόκτηση γνώσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά και την καλύτερη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Θα παρέχεται επίσης, η δυνατότητα απασχόλησης στο ΕΔΣ σε φοιτήτριες/τες του ΟΠΑ που κατέχουν σύγχρονες και εξειδικευμένες επιστημονικές δεξιότητες στα θέματα ενδιαφέροντος του ΕΔΣ. Την υλοποίηση της δράσης θα επιμεληθούν τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας του  ΟΠΑ σε συνεργασία με το ΕΔΣ.
  • Το ΟΠΑ θα σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη απαραίτητων εξειδικευμένων εργαλείων σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων στο ΕΔΣ. Αντίστοιχα, το προσωπικό του ΕΔΣ θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΠΑ. Την επιμέλεια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών θα έχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους.
  • Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΕΔΣ για την «Ανάπτυξη της δημοσιονομικής παιδείας στην Ελλάδα», σε εφήβους φοιτητές και εργαζομένους, το Συμβούλιο και το ΟΠΑ θα προχωρήσουν σε κοινές δράσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

-Ομιλίες/ παρουσιάσεις σε φοιτητές από στελέχη του ΕΔΣ και μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ.

-Διοργάνωση, από κοινού, σεμιναρίων (workshops) και ημερίδων αναφορικά με τα δημόσια οικονομικά, τη λογιστική δημόσιου τομέα, τη μακροοικονομική ανάλυση και το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

-Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών του ΟΠΑ στο ΕΔΣ.

  • Οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του ΕΔΣ. Η εκπόνηση αυτή μπορεί να γίνει μέσω διπλωματικών εργασιών των Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ είτε μέσω ανάθεσης της ανάλυσης/μελέτης σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές του ΟΠΑ υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του ΟΠΑ. Τα θέματα των αναλύσεων/μελετών προκύπτουν από εκδήλωση ενδιαφέροντος από του ΕΔΣ.
  • Το ΟΠΑ και το ΕΔΣ θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία σε θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, θα προχωρούν σε κοινές δράσεις, όπως η συν διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων ή η δημιουργία ομάδων εργασίας σε ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, το ΕΔΣ θα συμμετέχει ως συν διοργανωτής σε συνέδρια, διοργανώσεις διαγωνισμών/βραβείων και άλλων εκδηλώσεων του ΟΠΑ, ανάλογα με το ενδιαφέρον του ΕΔΣ.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης τόνισε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα νέα συνεργασία που θα συνδέσει την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ με τον φορέα που αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις πάνω στις οποίες βασίζονται η  Δημοσιονομική Στρατηγική  και ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας να γνωρίσουν στην πράξη τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν την εγχώρια  δημοσιονομική πολιτική. Η διεύρυνση των συνεργασιών μας με τους σημαντικούς φορείς και οργανισμούς της χώρας συνεχίζεται με βάση το στρατηγικό πρόγραμμα εξωστρέφειας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΕΔΣ κα. Αναστασία Μιαούλη επεσήμανε: «Το μνημόνιο Συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με το κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας μας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, είναι ένα σημαντικό βήμα στην εμβάθυνση της τεχνογνωσίας του θεσμού αλλά και στην εξωστρέφεια της λειτουργίας του. Ιδιαίτερη είναι η σημασία της συνεργασίας αυτής στην διάχυση των πληροφοριών δημοσιονομικού ενδιαφέροντος σε φοιτητές, εργαζόμενους και άλλους πολίτες,  και εν τέλει στην ανάπτυξη μιας δημοσιονομικής παιδείας στη χώρα μας.  Η επιστημονική διασύνδεση με εξαίρετα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας, της αλλοδαπής και άλλους σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς φορείς είναι ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή του θεσμού όπως αποτυπώνεται στον πρόσφατα ανανεωμένο προγραμματισμό του».

 

ID: 
3882

Τελευταία ενημέρωση: 05-04-2023